Onlinebokning  Ring oss 

013-12 40 30

Om tystnadsplikten

GDPR - Dataskyddsförordningen

I och med att du bokar/nyttjar tjänster hos ER VETERINÄR I LINKÖPING AB samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer). Dina personuppgifter lagras elektroniskt hos oss och samlas in via telefon, på kliniken eller via kontakformulär på vår hemsida. Ändamålet för behandlingen av dina personuppgifter är journalföring, kunna skriva recept, administrera avtal/transaktioner mellan oss, samt i förekommande fall även med laboratorier vid provtagning, försäkringsbolag vid direktreglering och annan vårdgivare vid remittering.
Utöver ovanstående kommer ER VETERINÄR I LINKÖPING AB inte lämna ut dina personuppgifter till någon tredje part, utan ditt uttryckliga tillstånd. Undantaget är om ifall myndighet kräver det enligt gällande lagar och föreskrifter (t ex till Jordbruksverket, Länsveterinär/Länsstyrelse, Smittskyddsinstitutet).
Vi lägger gärna upp bilder och text om ditt djur och dig på vår Facebook sida men aldrig utan du blivit tillfrågad och gett ditt tillstånd först.

Bakgrund

Vi är skyldiga att föra patientjournal för varje patient. Patientjournalen innehåller djurägarens personuppgifter, bakgrund till vården av djuret, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningar i journalen.
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller tjänsteutövning, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar och regelverk.

Riktlinjer - Vilka personuppgifter behandlar vi?


Vid bokning av veterinärvårdstjänster hos oss samlas dina personuppgifter in via kontaktformulär på vår hemsida, via telefon eller på klinik. Du ger då automatiskt ditt samtycke till hantering av dina personuppgifter. Personuppgifterna sparas i ER VETERINÄR I LINKÖPING ABs journalsystem i enlighet med Journalföringslagen.
Vi behandlar även dina personuppgifter när du kontaktar oss angående anställning, praktik o. dyl.

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

Namn & adress:

 • att upprätta journal
 • förfrågan eller remiss annan vårdinstans
 • försäkringsbolag/myndighet
 • laboratorier
 • apotek

Telefonnummer:

 • att upprätta journal
 • att nå dig inför besök och vid uppföljning/provsvar/direktreglering m.m.
 • förfrågan eller remiss annan vårdinstans
 • försäkringsbolag/myndighet
 • laboratorier

E-post:

 • att nå dig inför besök och vid uppföljning/provsvar
 • ev. vid förfrågan eller remiss annan vårdinstans
 • att kunna skicka påminnelser om ex vaccination eller återbesök.

Personnummer:

 • att kunna skriva recept
 • att upprätta journal
 • fullmakt vid avlivning
 • ev. vid förfrågan eller remiss annan vårdinstans
 • försäkringsbolag/myndighet

Bankrelaterade uppgifter:

 • efterfrågas endast i samband med återbetalning
Observera att det finns klara regler i Journalförings- och Bokföringslagen om hur företag skall bevara och gallra ut personuppgifter. Enligt dessa regelverk får journalhandlingar tidigast raderas fem år efter senaste journalanteckning. Personuppgifter och kvitton får tidigast raderas efter sju år, då vi tillämpar ”kontantfaktura” (ej att förväxla med fakturerad försäljning). Dessa uppgifter raderas automatiskt hos oss efter fem respektive sju år.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen, som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter, ska ha tillgång till dem.
Vårt molnbaserade journalsystem skyddar i hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.
ER VETERINÄR

Hitta hit

Oss hittar man i valvet på Skogslyckegatan 10 i Johannelund i Linköping mitt emot Nya Munken Skolan. Vi har gått om parkeringsplatser utanför kliniken

Skogslyckegatan 10 (i valvet) 
587 26 Linköping

013-12 40 30

info@ervet.se

Öppettider: Helgfria vardagar 8-17, lunch mellan 12-13. Telefontid: Helgfria vardagar 8-16:30, lunch 12-13